Karlsborgsortens fiske och fiskevårdsförening

Spåndals Bergsjö

Map legend
  Örebro län / Karlsborg municipality.

 Map points

 Spåndals Bergsjö

Speciellt fiskekort Bättre vägbeskrivning finns på KFFF:s hemsida http://www.kfff.se/text1_35.html

 Båtramp CSS

Rampavgift betals i kortautomat vid CSS lokaler.

 Båtramp Forsvik

Ingen rampavgift.

 Båtramp Stenbryggan

Rampavgift betalas i brevlåda vid rampen,lägre båtar tar sig under kanalbron utan att man behöver vänta in broöppning. Alternativ är strömbron som har något mer frihöjd.trailers parkeras på grusplanen uppe vid fästningsvallen.

 Naturramp vid Skackasundet

Isättningsmöjligheter: Naturramp vid Skackasundet för isättning av småbåtar. Alt. Stenbryggan eller Forsvik vid slussen.

 Vacation cottages

 Cottage - Holiday house in Hova, Sweden near golf course

 Cottage - Holiday house in Undenäs, Sweden

 Cottage - Holiday house in Medevi/Motala, Sweden with sauna

 Cottage - Holiday house in Örebro, Sweden

 Cottage - Holiday house in Älgarås, Sweden near golf course

Fishing areas nearby Karlsborgsortens fiske och fiskevårdsförening

Fiskeområde vid Tivedens Nationalpark
Tivedenområdet (Hökensås)
Unden
Medlemskap Karlsborgsortens Fiske och fiskevårdsförening
Bottensjön
Gällsjön
Östra och Västra Laxsjön, Örkaggen mfl

Affiliated fishing areas in Örebro län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.