Karlsborgsortens fiske och fiskevårdsförening

Spåndals Bergsjö

Map legend
  Örebro län / Karlsborg municipality.

 Map points

 Naturramp vid Skackasundet

Isättningsmöjligheter: Naturramp vid Skackasundet för isättning av småbåtar. Alt. Stenbryggan eller Forsvik vid slussen.

 Båtramp Stenbryggan

Rampavgift betalas i brevlåda vid rampen,lägre båtar tar sig under kanalbron utan att man behöver vänta in broöppning. Alternativ är strömbron som har något mer frihöjd.trailers parkeras på grusplanen uppe vid fästningsvallen.

 Båtramp Forsvik

Ingen rampavgift.

 Båtramp CSS

Rampavgift betals i kortautomat vid CSS lokaler.

 Spåndals Bergsjö

Speciellt fiskekort Bättre vägbeskrivning finns på KFFF:s hemsida http://www.kfff.se/text1_35.html

 Vacation cottages

 Gårdsjö, Sweden with lake view and boat

 Karlsborg, Sweden

 Tived, Sweden with panoramic views

 Älgarås, Sweden

 Fagersanna, Sweden

 Tibro, Sweden with sauna

Fishing areas nearby Karlsborgsortens fiske och fiskevårdsförening

Bottensjön
Medlemskap Karlsborgsortens Fiske och fiskevårdsförening
Baltak
Gällsjön
Kyrksjön
Edsån
Tivedenområdet (Hökensås)

Affiliated fishing areas in Örebro län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.