Laxåsjöarnas FVF

Map legend
  Örebro län / Laxå municipality.

 Map points

 Naturramp enklare iläggningsplats

 Båtramp/Naturramp

 Båtramp

Enkel ramp för iläggning av mindre båtar

 Östra Laxsjön

 Östersjön

 Örkaggen

 Västra Laxsjön

 Mosjön

 Lången

 Kråksjön

 Gäddtjärn

 Grytsjön

 Braxnasjön

 Borasjön

 Abbortjärn

 Vacation cottages

 Stora Ykullen/Tived, Sweden

Fishing areas nearby Laxåsjöarnas FVF

Öflon
Toften, Teen, Testen
Tivedenområdet (Hökensås)
Unden
Lillbjörken, Brännsjön m fl vatten
Gårdsjön, Narven och Långtjärn
Kilsbergen Sportfiske (Ädelfiske) Villingsberg & Karlsdal

Affiliated fishing areas in Örebro län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.