Undens FVO

Map legend
  Örebro län and Västra Götalands län / Laxå, Karlsborg and Töreboda Municipality.

 Map points

 Båtramp

 Båtramp

 Vacation cottages

 Undenäs, Sweden

 Gårdsjö, Sweden with lake view and boat

 Gårdsjö, Sweden with boat

 Finnerödja, Sweden with lake view

 Töreboda, Sweden

 Töreboda, Sweden

 Älgarås, Sweden

 Älgarås, Sweden

Fishing areas nearby Undens FVO

Gårdsjön, Narven och Långtjärn
Edsån
Bottensjön
Spåndals Bergsjö
Viken
Östra och Västra Laxsjön, Örkaggen mfl
Gällsjön

Affiliated fishing areas in Örebro län

Affiliated fishing areas in Västra Götalands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.