Harmoni AB

Brännvinsdammarna, Vinneå

Map legend
  Skåne län / Hässleholm municipality.

 Map points

 Brännvinsdammen

 Gränsmarkering norr Vinneån

Nordlig gräns för fisket i ån.

 Gränsmarkering syd Vinneån

 Vacation cottages

 Hässleholm/Hovdala, Sweden with boat

 Troedstorp/Farstorp, Sweden near golf course

Fishing areas nearby Harmoni AB

Almaån (Övre)
KSFK dammar i Brostorp
Ballingslövssjön, Ottarpasjön
Finjasjön
Luhrsjön
Bjärlången Dalsjön
Tydingesjön, Kallsjön

Affiliated fishing areas in Skåne län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.