Harmoni AB

Brännvinsdammarna, Vinneå

Map legend
  Skåne län / Hässleholm municipality.

 Map points

 Boningshus

Del av boningshus. För bokning kontakta Peter 0705-121709

 Brännvinsdammen

 Brännvinsdammen

 Gränsmarkering norr Vinneån

Nordlig gräns för fisket i ån.

 Gränsmarkering syd Vinneån

 Jakt och fiskestugan

Jakt och fiskestugan för bokning kontakta Peter 0705-121709

Fishing areas nearby Harmoni AB

Almaån (Övre)
KSFK dammar i Brostorp
Ballingslövssjön, Ottarpasjön
Finjasjön
Luhrsjön
Bjärlången Dalsjön
Tydingesjön, Kallsjön

Affiliated fishing areas in Skåne län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.