Stuguns FVOF

Map legend
  Jämtlands län / Ragunda municipality.

 Map points

 Båt

 Brygga

 Brygga

 Naturlig Sjösättningsplats

 Båtramp

 Båtramp

 Båtramp

 Båtramp

 Båtramp

 Båtramp

 Näverloktjärnen, fiskeförbud

 Fiskekortsförs.

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Båtuthyrning

 Båtuthyrning

 Hornsjön

 Stuguns FVO

Fishing areas nearby Stuguns FVOF

Övre Ammerån
Gesunden
Ismunden, Boggsjön, Stortjärnen m fl vatten
Revsundssjön, Grimnäsfjärden m fl vatten
Helgevattnet Fullsjön Öratjärn(put and take)
Revsundssjön (Turistfiskekortet)
Revsundssjön, Märlån, Herrevadströmmen mfl

Affiliated fishing areas in Jämtlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.