Stuguns FVOF

Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl

Map legend
  Jämtlands län / Ragunda municipality.

 Map points

 Brygga

 Brygga

 Båt

 Båtramp

 Båtramp

 Båtramp

 Båtramp

 Båtramp

 Båtramp

 Båtuthyrning

 Båtuthyrning

 Fiskekortsförs.

 Naturlig Sjösättningsplats

 Näverloktjärnen, fiskeförbud

Ingår ej i fiskekort genom Stuguns FVO.

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

Fishing areas nearby Stuguns FVOF

Övre Ammerån
Gesunden
Revsundssjön, Grötingen, Skaltjärn m fl vatten
Övre Gimån
Ismunden, Boggsjön, Stortjärnen m fl vatten
Sösjön, Hemsjön, Gråssjön m fl vatten
Revsundssjön, Grimnäsfjärden m fl vatten

Affiliated fishing areas in Jämtlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.Yttergränsen på detta fiskeområde kommer från myndigheternas tjänst fiskekartan.se.
 Your cart is empty.