Markaryds FVOF

Lagan, Lokasjön, Getesjön m fl vatten

Map legend
  Kronobergs län / Markaryd municipality.

 Map points

 MFVO slutar vid Majenfors kraftstation

 Kvarnaholms Kraftverk (Lagan nedströms), MFVO börjar nedströms Kvarnaholm

 Grillplats

 Rastplats / Grillplats

 Rastplats / Vindskydd

 Tillgänglighetsanpassad fiskeplats

 Tillgänglighetsanpassad fiskeplats

 Byasjön

Byasjön ligger centralt invid Ekebackens strövområde bakom Rikspappersskolan. Bra fiske efter Gädda, Abborre, Gös, Sarv, Mört och Braxen. Området är lättillgängligt med stigar runt sjön och röjt runt strandlinjen på västra sidan (Ekebacken) Finns möjlighet att sätta i lättare trailerbåt vi Lutherska missionshuset (Allégatan). Tillgänglighetsanpassad fiskeplats finns.

 Getesjön

60 hektar sjö, ligger inne i centrala Markaryd, med camping samt badplats. Bra fiske med Gädda, Abborre, grov Braxen samt Gös. Mycket lätt att komma till, förutom norra delen som är vildvuxen men ändå fiskbar på sina ställen. Tillgänglighetsanpassad fiskeplats. OBS! ENDAST ELMOTOR!

 Klocksjön

Sjön som ligger vid Markaryds kyrka, svårt att komma till - båt behövs.

 Kvarnaholms Kraftverk (Lagan nedströms) (FVO börjar nedströms Kvarnaholm)

Fisket ner till kraftverket i Timsfors är ca: 10 km strömmande vatten med i huvudsak fiske efter Gädda och Abborre. Den lilla dammen ovanför Timsfors kraftverk så är det ganska bra fiske efter stor Braxen.Kraftverkskanalen innan Timsfors kraftverk kan ge ett bra fiske efter ål. Sträckan är ganska lätt att komma till från vägen mellan Timsfors och Strömsnäsbruk (Riksettan)

 Lagaån

MFVOF område gällande Lagaån sträcker sig från Kvarnaholms Kraftverk till Majenfors Kraftverk. Här finns Gädda, Abborre, Öring, Karp, Braxen samt Ål.

 Lillån

Förbinder Lokasjön med Lagan. Svårframkomligt, båt behövs på de flesta ställen. Bra fiske efter gädda och då speciellt på våren vid tröskeln innan den rinner ut i Lagan.

 Lokasjön

Lokasjön är i förbindelse med Byasjön och ligger sydväst i sjösystemet. Sjön är ganska lättillgänglig i norra delen, med bra fiskeplatser från land. Men du fiskar bäst från båt. Rikligt med Gädda, bra med Abborre samt en del Gös. Grillplats finns.

 Majenfors

Här är det fiske efter grov Gädda samt Gös en del grövre Abborre. Inloppet till Majenfors kraftverksdamm är ca: 3 km ganska svårframkomligt. Majenforsdammen är det huvudsakligen fiske efter Gädda samt Gös. Fiskevårdsområdets gräns slutar här ovanför kraftverken.

 Skärsjön

Skärsjön ligger i västra delen av centrala Markaryd vid Skärsjövallen (fotbollsplanen) Mycket bra att meta efter Karp (fjäll, spegel ,gräs ) Sjön har varit igenvuxen med näckrosor samt vass. På 70-talet så gjordes utplantering av Gräskarp och Spegelkarp dessa karpar har gjort underverk i sjön. Det har skett ett flertal utsättningar under åren och fler planeras. Samt att kommunen klipper vass samt näckrosor regelbundet. OBS !!!!ALL KARP SKALL ÅTERUTSÄTTAS OBS!!!!

 Svartesjön

Sjön som ligger vid Markaryds kyrka, svårt att komma till - båt behövs.

 Svartesjön

Bra metsjö, men svåråtkomligt. Gott om vitfisk.

 Tånnerydsdammen

Där är det fiske efter grov Gädda en del Gös samt Abborre. Fiske i vikarna med levande bete har gett bra resultat Det finns även grov Braxen Området är lättillgängligt med många bra öppna fiskeplatser. Vid bron i Råstorp finns det en båtramp vid södra brofästet. Dammen sträcker sig ner till Ängabäcks kraftverk.

 Ängabäcks Krafkraftverk (Lagan nedströms)

Här är det fiske efter grov Gädda samt Gös en del grövre Abborre. Sträckan Ängabäck till inloppet i Majenfors kraftverksdamm är ca: 3 km ganska svårframkomligt. Majenforsdammen är det huvudsakligen fiske efter Gädda samt Gös Fiskevårdsområdets gräns fortsätter nedströms till Majenfors.

 Fiskeförbud (Timsfors Kraftverk, G:a Åfåran)

 Allégatan vid Byasjön

 Södra Brofästet - Tånnerydsdammen

Här finns möjlighet till parkering och fika.

 Timsfors, Norr om broarna, c:a 200 m

OBS! Backa inte för långt då rampen slutar tvärt och djupt OBS!

 Vid bensinmacken ST 1, Getesjön

 Ej tillåtet område

 Vacation cottages

 Cottage - Holiday house in Knäred, Sweden with lake view

 Cottage - Holiday house in Vittsjö, Sweden near golf course

 Cottage - Holiday house in Strömsnäsbruk/Markaryd, Sweden near golf course

 Cottage - Holiday house in Applehult/Vittsjö, Sweden near golf course

 Apartment in Markaryd, Sweden with lake view

 Cottage - Holiday house in Knäred, Sweden near golf course

 Cottage - Holiday house in Strömsnäsbruk, Sweden near golf course

 Cottage - Holiday house in Vittsjö, Sweden with lake view

Fishing areas nearby Markaryds FVOF

Lägerplatser Lagaleden (Markaryd)
Hammarsjön, Lagaån
Vittsjö Nya FVOF
Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön
Vesljungasjön
Sunnedamm
Värsjön

Affiliated fishing areas in Kronobergs län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.Yttergränsen på detta fiskeområde kommer från myndigheternas tjänst fiskekartan.se.
 Your cart is empty.