Lygnernregionens FVOF

Lygnern

Map legend
  Hallands län and Västra Götalands län / Härryda, Kungsbacka and Mark municipality.

 Map points

 Badplats

 Badplats

 Båtramp

 Lygnevi

 Lygnevi

Obs. tänk på att det är väldigt grunt för att komma ut i sjön så om du har större båt rekomenderas rampen i staborg.

 Tillgänglighetsanpassad brygga

 Fiskeförbud

 Vacation cottages

 Cottage - Holiday house in Särö, Sweden near golf course

 Cottage - Holiday house in Navåsen/Björketorp, Sweden with lake view

Fishing areas nearby Lygnernregionens FVOF

Ingsjöarna & Oxsjön
Stora och lilla Hornsjön (Horredssjön), Helsjön mfl
Löftaån
Lillesjön
Viskan (Kullagård, Åsbro)
Mölndalsån
Västra Nedsjön

Affiliated fishing areas in Hallands län

Affiliated fishing areas in Västra Götalands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.Yttergränsen på detta fiskeområde kommer från myndigheternas tjänst fiskekartan.se.
 Your cart is empty.