Mölndalsåns FVOF, östra sektionen

Mölndalsån Östra

Map legend
  Västra Götalands län / Härryda municipality.

 Map points

 Gränsmarkering

Nedre gränsen för fiskesträckan

 Gränsmarkering

Övre gränsen för fiskesträckan

 Gränsmarkering

Gränsen mellan Zon 1 (uppströms) och Zon 2 (nedströms).

 Parkering

 Parkering

 ZON 1

 ZON 2

 Vacation cottages

 Cottage - Holiday house in Lerum, Sweden near golf course

 Cottage - Holiday house in Gesebol, Sweden near golf course

Fishing areas nearby Mölndalsåns FVOF, östra sektionen

Vällsjön (Lerum)
Kullsjön
Ingsjöarna & Oxsjön
Uspen, Lensjön
Tvärsjön
Västra Nedsjön
Säveåns Övre

Affiliated fishing areas in Västra Götalands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.