Uspens FVO

Map legend
  Västra Götalands län / Lerum Municipality.

 Map points

 Lensjön

 Tvärsjön

 Uspen

 Vacation cottages

 Härryda, Sweden

 Alingsås, Sweden with panoramic views

 Hindås/Göteborg, Sweden

 Hindås/Göteborg, Sweden

Fishing areas nearby Uspens FVO

Tvärsjön
Sävelången, Lillelången
Västra Nedsjön
Östra Nedsjön
Mjörn
Ömmern, Ören och Nären
Färgensjöarna, Stora och Lilla Färgen

Affiliated fishing areas in Västra Götalands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.Yttergränsen på detta fiskeområde kommer från myndigheternas tjänst fiskekartan.se.
 Your cart is empty.