Meåforsens FVOF

Meåforsen, Faxälven

Map legend
  Västernorrlands län / Sollefteå municipality.

 Map points

 Brygga

 Brygga

 Brygga

 Båtramp

 Fiskekortsförs.

Kontantförsäljning av fiskekort för Faxälven och Ärtrikstjärn i fiskestugan med adress Ärtrik 120

 Ärtrikstjärn

Föreningens put and take vatten. I tjärnen finns bara inplanterad Röding och Regnbåge.

 Parkering

 Parkering

 Parkering

Informationstavla

 Parkering

 Rastplats / Vindskydd

Vindskydd med grillplats

 Rastplats / Vindskydd

Vindskydd med grillplats. Toa.

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Stuga / Boende

Stuga "Harren" Öppen för allmänheten. 4 sovplatser, vedkamin och toa.

 Stuga / Boende

Stuga "Öringen" Öppen för allmänheten. 4 sovplatser, vedkamin och toa.

 Toalett

 Toalett

 Flugfiskesträcka uppströms

Endast fiske tillåtet med flugspö

 Flugfiskesträcka nedströms

Endast fiske tillåtet med flugspö

 Meåforsens FVO

 Ärtriktjän Put & take

Fishing areas nearby Meåforsens FVOF

Järån, Järsjön, Ödingen
Faxälven, Nordsjösjön, Nässjön mfl
Fisklössjön, Stor-Gussjön mfl
Ramselsesjön, Nässjön, Vågdalen
Graningesjön, Grössjön, Stor-Häggsjön Lövsjön och Höån.
Indalsälven, Kråkstensjön, Mussjön, Vackerlandån, Kvarnån
Öratjärn, Abborrtjärn, Grönvattnet m fl vatten

Affiliated fishing areas in Västernorrlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.