Meåforsens FVOF

Map legend
  Västernorrlands län / Sollefteå municipality.

 Map points

 Brygga

 Brygga

 Brygga

 Båtramp

 Fiskekortsförs.

 Ärtrikstjärn

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Stuga / Boende

 Stuga / Boende

 Toalett

 Toalett

 Flugfiskesträcka uppströms

 Flugfiskesträcka nedströms

 Meåforsens FVO

 Ärtriktjän Put & take

Fishing areas nearby Meåforsens FVOF

Järån, Järsjön, Ödingen
Faxälven, Nordsjösjön, Nässjön mfl
Fisklössjön, Stor-Gussjön mfl
Graningesjön, Grössjön, Stor-Häggsjön Lövsjön och Höån.
Indalsälven, Kråkstensjön, Mussjön, Vackerlandån, Kvarnån
Öratjärn, Abborrtjärn, Grönvattnet m fl vatten
Vallsjön, Stor-Grössjön, Kängsjön, m fl vatten

Affiliated fishing areas in Västernorrlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.