Mölndalsåns FVOF, västra sektionen

Mölndalsån

Map legend
  Västra Götalands län / Mölndal, Härryda and Partille municipality.

 Map points

 Agntjärn

 Landvettersjön

 Massetjärn

 Mölndalsån

 Stora och Lilla Brasetjärn (Tutjärn)

 Stora och Lilla Hålsjön

 Båtramp

 Kortfiskeområde

 Kortfiskeområde

 Kortfiskeområde

 Kortfiskeområde

 Kortfiskeområde

 Kortfiskeområde

 Kortfiskeområde

 Kortfiskeområde

 Kortfiskeområde

 Kortfiskeområde

 Kortfiskeområde

 Kortfiskeområde

 Kortfiskeområde

 Kortfiskeområde

 Kortfiskeområde

 Kortfiskeområde

 Kortfiskeområde

 Kortfiskeområde

 Kortfiskeområde

 Kortfiskeområde

 Kortfiskeområde

 Kortfiskeområde

 Kortfiskeområde

 Kortfiskeområde

 Kortfiskeområde

 Kortfiskeområde

 Kortfiskeområde

 Kortfiskeområde

 Massetjärn

Fishing areas nearby Mölndalsåns FVOF, västra sektionen

Jonseredsvattnet Säveåns laxfiske
Stora och Lilla Ramsjön
Aspen del av Säveån
Norra Barnsjön, Stora- & Lilla Hassungaredssjön
Sävedalsvattnet Säveåns laxfiske
Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön
Gula kortet Göteborg

Affiliated fishing areas in Västra Götalands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.