Mörrumsåns FVO Ebbemåla-Åmma

Mörrumsåns FVO Ebbemåla-Åmma

Map legend
  Blekinge län / Olofström municipality.

 Map points

 Gränsmarkering

Nedströms gränsmarkeringen stopp på fiskesträcka och slutet av Brukets pool Pool 9

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Rastplats / Vindskydd

 Toalett

 Fiskeförbud

 Fiskeförbud från åns östra sida

 Pool 1 Riksgränsen

 Pool 2 Åmma Kläpp

 Pool 3 Stryket

 Pool 4 Maden

 Pool 5 Gösen

 Pool 6 Vångaströmmarna

 Pool 7 Ebbe Bäck

 Pool 8 Dammen

 Pool 9 Brukets pool

 Vacation cottages

 Apartment in Mörrum, Sweden near golf course

 Cottage - Holiday house in Ryd, Sweden with lake view and boat

 Cottage - Holiday house in Mörrum/Karlshamn, Sweden near golf course

Fishing areas nearby Mörrumsåns FVO Ebbemåla-Åmma

Hönshyltefjorden m fl vatten
Mien
Södra Mieåns FVOF
Holjeån
Mieån
Mieån Södra
Kroksjöarna och Lindenborgssjön

Affiliated fishing areas in Blekinge län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.