Norra Nyköpingsåns FVOF

Map legend
  Södermanlands län / Nyköping municipality.

 Map points

 Brygga

 Brygga

 Brygga

 Låg brygga

 Fiskeförbud

 Strömmande vatten.

 Strömmande vatten

 Strömmande vatten

 Lodge Långhalsen

 Kanotbrygga

 Fiskekortsförs.

 Fiska från dammluckorna

 Fågelskyddsomr.

 Fiska från dammluckorna

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Lodge Långhalsen.

 Fiske tillåtet

 Tomt

 Tomt

 Tomt

 Tomt

 Vacation cottages

 Oxelösund/Nyköping, Sweden

 Nyköping, Sweden

Fishing areas nearby Norra Nyköpingsåns FVOF

Nedingen
Trosaån
Strolångens FVOF
Jungfrun
Tjen
Nedre Glottern, Övre Glottern mfl
Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten

Affiliated fishing areas in Södermanlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.