Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg

Nossan

Map legend
  Västra Götalands län / Grästorp municipality.

 Map points

 Nossan

 Lillån

 Laxsträckan

 Ipered

 Fredrikssjö

Fiske i denna sjö får göras av dem som är medlem i STV Trollhättan/Vänersborg sportfiskare

 Nossans nedre gräns, utloppet i Dettern

 Nossans övre gräns, Tengene

 Fiskeförbud

 Liperedssjöarna

 Norra Göta Älv

 Vacation cottages

 Uddevalla, Sweden

 Vänersborg, Sweden

Fishing areas nearby Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg

Lillån (Vänersborg)
Norra Göta älv
Göta älv Trollhättan - Laxsträckan
Liperedssjöarna
Bodasjön (Prässebo)
Anten
Öresjö

Affiliated fishing areas in Västra Götalands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.