Nykroppa-Storfors FVF

Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten)

Map legend
  Värmlands län / Filipstad municipality.

 Map points

 Båtuthyrning

 Gillplats/Rastbord

 Tillgänglighetsanpassad brygga / Toalett

 Toalett

 Grillplats / Rastbord

 Rastbord

 Rastbord / Grillplats

 Rastplats / Vindskydd

 Parkering

 Västra Skärjen

 Endast kräftfiske förbjudet

 Endast kräftfiske förbjudet

 Endast kräftfiske förbjudet

 Endast kräftfiske förbjudet

 FREDNINGSOMRÅDE

 Yttergräns

 Gul Zon (Fiske max 2ggr/vecka/person)

Fishing areas nearby Nykroppa-Storfors FVF

Yngen
Aspen-Daglösens FVOF
Filipstad turistfiskekort
Storfors flugfiskeklubb Bergtjärn och Abborrtjärn
Horrsjön-Långbans FVOF
Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl
Gåsborns hyttelags fvof

Affiliated fishing areas in Värmlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.