Ovanåkers FVOF

Ovanåkers FVOF

Map legend
  Gävleborgs län / Ovanåker municipality.

 Map points

 Värasen

Öring, Röding

 Ol-Anderstjärn

Regnbåge (P&T), Abborre

 Loftssjön

Öring och röding: put-and-take. Gädda, Abborre

 Björatjärn

Regnbåge (P&T), Abborre

 Bergsbosjön

Öring (P&T), Harr (Svagt bestånd)

 Rastplats / Vindskydd

 Ovanåkers FVOF

 Sjönb ej del av Ovanåkers FVOF

Fishing areas nearby Ovanåkers FVOF

Östra Nyasen
Alfta Fiskevårdsområde
Oreälven, Oresjön
Ljusdals FVO
Rättvik Boda
Tängerströmmen, Lambornsån, Balungen mfl
Undersviks FVF

Affiliated fishing areas in Gävleborgs län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.