Ramsefalls FVO

Map legend
  Kalmar län / Vimmerby municipality.

 Map points

 Hemsjön

 Hörningen

 Ramsjön

 Parkering

 Parkering

 Rastplats / Vindskydd

 Badplats

 Vacation cottages

 Horn/Vimmerby, Sweden

 Horn/Vimmerby, Sweden

 Vimmerby, Sweden

Fishing areas nearby Ramsefalls FVO

Skirsjön, Möckeln & Norrlången
Glimmingen
Övre och Nedre Föllingen
Hargsjön
Juttern Ärlången
Kisasjön Knoppetorpssjön
Täftern, Täftlången m fl sjöar

Affiliated fishing areas in Kalmar län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.Yttergränsen på detta fiskeområde kommer från myndigheternas tjänst fiskekartan.se.
 Your cart is empty.