Sävsjö SFK

Sävsjö SFK Käringasjön, Vrigstad

Map legend
  Jönköpings län / Sävsjö municipality.

 Map points

 Soptunnor

Större vindskydd med sopkärl.

 Soptunnor

Litet vindskydd med soptunna

  Vindskydd

Lilla vindskyddet Norr.

 Rastplats / Vindskydd

Vindskydd "Syd", större vindskydd

 Parkering

Vändplan samt möjlig parkering längs Långa Mossevägen.

 Parkering

Parkering för några bilar.

 Information

Infopunkt

 Käringasjön

Fiskekort absolut krav.

 Brygga

Fiskebrygga, beträds på egen risk.

 Brygga

Lång flytbrygga "Syd", beträds på egen risk.

 Brygga

Träbrygga - beträds på egen risk

 Brygga

Fiskebrygga "Stenen", lite längre. Beträds på egen risk.

 Brygga

"Norra bryggan" beträds på egen risk.

 Brygga

Läng fiskebrygga beträds på egen risk.

 Brygga

Flytbrygga "NordOst", beträds på egen risk.

 Brygga

Längre brygga beträds på egen risk.

 Brygga

Kort spång ut till strandsten, beträds på egen risk.

 Bryggan Klippväggen beträds på egen risk.

Fishing areas nearby Sävsjö SFK

Lundholmssjön, Pellikroken, Lundholmssjön mfl sjöar
Norrsjön, Sörsjön, Degerå
Allsarpasjön, Brohultssjön & Mossjön
Rusken
Häråns FVOF
Stoarp FVOF Stoarps sjöar
Hillen och Rydsjön

Affiliated fishing areas in Jönköpings län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.