Stiftelsen Skånska Landskap

Map legend
  Skåne län / Sjöbo Municipality.

 Map points

 Båt

 Handikappsbrygga

 Parkering

 Parkering

 Toalett

 Toalett

 Vägbom

 Vägbom

 Fiskeförbud

 Fiskeförbud

 Vacation cottages

 Sjöbo, Sweden

 Sjöbo, Sweden

 Vombsjön/Sjöbo, Sweden with boat

 Ystad, Sweden

 Sjöbo, Sweden

 Abbekås/Hörte, Sweden

 Sjöbo/Blentarp, Sweden

 Abbekås/Mossbystrand, Sweden with sea view

Fishing areas nearby Stiftelsen Skånska Landskap

Svaneholmssjön
Häckebergasjön
Ringsjön
KSFK dammar i Brostorp
Vaxsjön
Gyllebosjön
Brännvinsdammen, Vinneå

Affiliated fishing areas in Skåne län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.