Snogeholm Fritid AB

Teckenförklaring för kartan
  Skåne län / Sjöbo kommun.

 Kartpunkter

 Båt

 Tillgänglighetsanpassad brygga

 Parkering

 Parkering

 Toalett

 Toalett

 Vägbom

 Vägbom

 Fiskeförbud

 Fiskeförbud

 Fiskeförbud

Fiskeområden i närheten av Snogeholm Fritid AB

Svaneholmssjön
Häckebergasjön
Ringsjön
KSFK dammar i Brostorp
Tjörnarpssjön
Vaxsjön
Gyllebosjön

Anslutna fiskeområden i Skåne län
 OBS - Områden som anges på iFiske är ungefärliga uppskattningar av hur verkligheten ser ut. För exakta kartor och gränser, kontakta närmaste länsstyrelse eller fiskvårdsföreningen direkt.
 Din varukorg är tom.