Södra Kornsjöns FVOF

Södra Kornsjön

Map legend
  Västra Götalands län / Dals Ed, Munkedal and Tanum municipality.

 Map points

 Vildmarkscamp

 Vägbom Furutången

 Vägbom Hagen

 Vägbom Kärret

 Vägbom Stampebron

 Vägbom Älgemon

 Fiskeförbud Husevattnet

 Fiskeförbud nedströms bron

 Fiskeförbud Sjökärrssjön

 Fiskeförbud Trantjärn

Fishing areas nearby Södra Kornsjöns FVOF

Mellan-Kornsjöns FVOF
Skottesjöns FVOF
Hornboresjön FVO
Norra Kornsjön
Gesäters FVOF
Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen.
Sågtjärnens FVOF

Affiliated fishing areas in Västra Götalands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.Yttergränsen på detta fiskeområde kommer från myndigheternas tjänst fiskekartan.se.
 Your cart is empty.