Solgens FVOF

Map legend
  Jönköpings län / Vetlanda municipality.

 Map points

 Åsa fiskegård med butik sommartid

 Fiskekort Skälsnäs

 Fiskekort Sandshult

 Fiskekort Hammar

 Fiskekort för Mellby

 Fiskekort Eksjö fiskeklubb/Åsa

 Åsa fiskegård/Eksjö fiskeklubb

 Mellby badplats/Solgens båtklubb

 Åsa fiskegård, information

 Sörö

 Prästö

 Mellby badplats

 Båtuthyrning Åsa fiskegård

 Båtuthyrning Söraby

 Båtuthyrning Skälsnäs

 Båtuthyrning Sandshult

 Vacation cottages

 Pauliström, Sweden

 Hjältevad, Sweden

 Bruzaholm, Sweden

 Vetlanda, Sweden

Fishing areas nearby Solgens FVOF

Skedesjön, Kyrkesjön, Smedhemsån
Aspö damm och Brunnshultadammen
Försjön
Mycklaflon
Föreda Kvarndamm
Havravikssjön m fl vatten
Föredasjön

Affiliated fishing areas in Jönköpings län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.