Bortan-Häljeboda FVOF

Stora Bogtjärnet, Vällen, Borgsjön m fl vatten

Map legend
  Värmlands län / Eda and Arvika municipality.

 Map points

Fishing areas nearby Bortan-Häljeboda FVOF

Lomsen, Lilleken, Skålsjön, Stor och Lill-tvällen mfl.
Treen, Mangen, Trehörningen, mfl
Nordsjön, Taksjön m fl tjärnar
Fjällsjön, Öjenässjön mfl
Vrångsälven m fl tjärnar
Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten
Bysjön (Värmland)

Affiliated fishing areas in Värmlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.