Bortan-Häljeboda FVOF

Stora Bogtjärnet, Vällen, Borgsjön m fl vatten

Map legend
  Värmlands län / Eda and Arvika municipality.

 Map points

 Vacation cottages

 Mitandersfors, Sweden with boat

 Årbotten/Mölntjärn, Sweden with lake view

 Häljeboda Ängåsen, Sweden with lake view

Fishing areas nearby Bortan-Häljeboda FVOF

Treen, Mangen, Trehörningen, mfl
Nordsjön, Taksjön m fl tjärnar
Fjällsjön, Öjenässjön mfl
Vrångsälven m fl tjärnar
Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten
Eda Fiskevårdskrets gemensamma fiskekort
Lekvattnets FVO

Affiliated fishing areas in Värmlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.