Vrångsälvens FVOF

Vrångsälven m fl tjärnar

Map legend
  Värmlands län / Eda municipality.

 Map points

 Brygga Vrångsälven

 Båtramp Eda

Obs till mindre båtar. Kan vara svårtrailad beroende på vattenstånd. Sväng ner till fotbollsplanen sen under riksväg 61 i en större vägtrumma. obs ej större båtar

 Fiskeförbud Häckningssjö fåglar

 Fiskeförbud Halltjärnet privat

 Fiskeförbud Billälven -Natura 2000område

 Fiskeförbud Billälven

 Fiskekortsförs. Morokulien turistinfo

 Fiskekortsförs. Circle K

 Ämten Fiskeförbud

Viktig häckningsplats för fågel. Fiskeförbud

 Vrångsälven Övre

Gädda, Abborre, Mört, Id, Lake, Öring ( Obs Catch and release) Björkna, Braxen, Sutare

 Vrångsälven nedre

Gädda, Abborre, Id, Mört, Braxen, Sutare, Nors, Lake, Elritsa, Löja, Björkna, Gärs, Gös, Öring (obs Catch and release ), Simpa, Ål

 Vrångsälven mellandel

Gädda, Abborre, Mört, Id, Björkna, Braxen, Sutare, Löja,Gärs, Lake, Öring (obs Catch and release)

 Snårtjärnen

Gädda, Abborre, Elritsa

 Långtjärnen

Gädda, Abborre,Mört, Sutare

 Kunttjärnen

Sutare, Gädda, Mört, Abborre

 Bytjärnen

Abborre, Gädda, Gärs, Id, Sutare, Mört

 Bretjärnen

Obs. Fiskekortet gäller bara i viken på svensk sida. Fiskeförbud Norsk sida Abborre,Gädda, Gärs

 Gränsmarkering Fvof Nedre gräns

Nedanför Delebäckens utlopp börjar Hugns Fvof

 Vrångsälvens FVOF (ungefärlig gräns)

 Vacation cottages

 Åmotfors, Sweden

 Åmotfors, Sweden

Fishing areas nearby Vrångsälvens FVOF

Eda Fiskevårdskrets gemensamma fiskekort
Nordsjön, Taksjön m fl tjärnar
Hugn, Kölaälven, Vrångsälvens mynning, Mörttjärnet
Lersjöarna, Haraldstjärnet mm.
Fjällsjön, Öjenässjön mfl
Ränken, Buvattna mfl
Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten

Affiliated fishing areas in Värmlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.