Hugns FVOF

Hugn, Kölaälven, Vrångsälvens mynning, Mörttjärnet

Map legend
  Värmlands län / Eda municipality.

 Map points

 Båtramp

Fishing areas nearby Hugns FVOF

Eda Fiskevårdskrets gemensamma fiskekort
Bysjön (Värmland)
Ränken, Buvattna mfl
Lersjöarna, Haraldstjärnet mm.
Vrångsälven m fl tjärnar
Nordsjön, Taksjön m fl tjärnar
Yxesjöarna, Mjögesjöarna m fl vatten

Affiliated fishing areas in Värmlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.