Yxesjöarnas FVOF

Yxesjöarna, Mjögesjöarna m fl vatten

Map legend
  Värmlands län / Eda and Årjäng municipality.

 Map points

 Älvbadet

Lättillgänglig fiskeplats med handikappbrygga.

 Södra Yxesjön

 Södra Svartningstjärnet

Öringvatten

 Södra Mjögesjön

 Rinnan

 Nässjön

 Norra Yxesjön

 Norra Mjögesjön

 Kölaälven

 Kuvetjärnet

P&T

 Björnetjärnet

Öringvatten

 Vacation cottages

 Åmotfors, Sweden

 Flogned/Åmotsfors, Sweden with lake view

 Årjäng/Glaskogen, Sweden

Fishing areas nearby Yxesjöarnas FVOF

Ränken, Buvattna mfl
Rinnen, Hålevattnet, Mossjön m fl vatten
Vadjungen, Hemsjön, Kölaälven m fl vatten
Hugn, Kölaälven, Vrångsälvens mynning, Mörttjärnet
Övre Gla/Buvattnet, Grännsjön mfl
Lersjöarna, Haraldstjärnet mm.
Örsjöarna, Vasstjärnet och Svarttjärnet

Affiliated fishing areas in Värmlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.