Bysjöns FVOF

Bysjön (Värmland)

Map legend
  Värmlands län / Eda municipality.

 Map points

Fishing areas nearby Bysjöns FVOF

Eda Fiskevårdskrets gemensamma fiskekort
Hugn, Kölaälven, Vrångsälvens mynning, Mörttjärnet
Nordsjön, Taksjön m fl tjärnar
Fjällsjön, Öjenässjön mfl
Ränken, Buvattna mfl
Vrångsälven m fl tjärnar
Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten

Affiliated fishing areas in Värmlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.Yttergränsen på detta fiskeområde kommer från myndigheternas tjänst fiskekartan.se.
 Your cart is empty.