Bysjöns FVOF

Bysjön (Värmland)

Teckenförklaring för kartan
  Värmlands län / Eda kommun.

 Kartpunkter

Fiskeområden i närheten av Bysjöns FVOF

Eda Fiskevårdskrets gemensamma fiskekort
Hugn, Kölaälven, Vrångsälvens mynning, Mörttjärnet
Nordsjön, Taksjön m fl tjärnar
Fjällsjön, Öjenässjön mfl
Ränken, Buvattna mfl
Vrångsälven m fl tjärnar
Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 OBS - Områden som anges på iFiske är ungefärliga uppskattningar av hur verkligheten ser ut. För exakta kartor och gränser, kontakta närmaste länsstyrelse eller fiskvårdsföreningen direkt. Yttergränsen på detta fiskeområde kommer från myndigheternas tjänst fiskekartan.se.
 Din varukorg är tom.