Fjällsjön-Öjenässjöns FVOF

Fjällsjön, Öjenässjön mfl

Teckenförklaring för kartan
  Värmlands län / Arvika och Eda kommun.

 Kartpunkter

Fiskeområden i närheten av Fjällsjön-Öjenässjöns FVOF

Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten
Nordsjön, Taksjön m fl tjärnar
Bysjön (Värmland)
Eda Fiskevårdskrets gemensamma fiskekort
Ränken, Buvattna mfl
Vrångsälven m fl tjärnar
Hugn, Kölaälven, Vrångsälvens mynning, Mörttjärnet

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 OBS - Områden som anges på iFiske är ungefärliga uppskattningar av hur verkligheten ser ut. För exakta kartor och gränser, kontakta närmaste länsstyrelse eller fiskvårdsföreningen direkt.
 Din varukorg är tom.