Virsbo FVF

Virsbo FVF

Map legend
  Västmanlands län / Surahammar municipality.

 Map points

 Brygga

 Brygga

 Båtramp

Isättningsplats för båtar

 Fiskeförbud

Fiskeförbud inom markerat område.

 Tordyveln

Endast flugfiske. Regnbåge

 Stora Avlången

Regnbåge och Röding

 Lilla Avlången

Regnbåge

 Information

 Parkering

 Parkering

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

Gästhamn, toalett

 Toalett

 Toalett

 Toalett

 Toalett

 Vägbom

 Vägbom

 Badplats

 Ny polygon 238

Fishing areas nearby Virsbo FVF

Nadden, Gnien, Kolbäcksån m fl vatten
Åmänningen
Snyten, Hällingen
Labodasjön, Bågen och Olsbennings damm
Gävjan, Gunnilboån, Kedjen m fl vatten
Magsjön, Östersjön, Västersjön samt del av Kolbäcksån inom kommungränsen för Surahammar
Värlingen, Målsjön m fl sjöar

Affiliated fishing areas in Västmanlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.