Yttre Lemesjöns FVO

Map legend
  Västernorrlands län / Örnsköldsvik municipality.

 Map points

 Brygga

Handikapp brygga

 Brygga

 Information

Fiskeförbud nedanför brofäste.

 Information

Information om Brattmyrlidens Vindkratspark

 Information

Information om fiskevårdsområdet

 Parkering

 Parkering

 Rastplats / Vindskydd

Vindskydd med grill ring

 Rastplats / Vindskydd

Vindskydd med grill ring.

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Soptunnor

Soptunna

 Toalett

Torrdass

 Badplats

 Yttre Lemesjöns Fiskevårdsområde

Fishing areas nearby Yttre Lemesjöns FVO

Landsjösjön, Getingstasjön m fl vatten
Västansjö, Lilltjärn, Storarmsjö, Lillarmsjö mfl
Storsjön, Svartsjön, Metartjärn mfl
Gideälven (Mellan Björna KV till Gammelby KV)
Västersjön, Kravattnet m fl vatten
Moälven, Själevadsfjärden, Veckefjärden, Happstafjärden.
Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl

Affiliated fishing areas in Västernorrlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.