By FVOF

By FVOF

Kartenerklärung
  Västmanlands län und Dalarnas län / Sala und Avesta gemeinde.

 Karte Points

 Andersbo Flaxtjärn

Regnbåge

 Axen

Regnbåge, röding

 Axtjärnen

 Buskasjön

 Bysjön

Gös, gädda, abborre

 Bärsjön

 Dalälven

Gös, gädda, abborre

 Dammsjön

 Forsboforsen

Öring

 Gåsbosjön

 Hedesjön

 Hedtjärnen

 Leknäsforsen Öring

Öring

 Mellansjön

 Nässen

 Smalsjön

 Staksbosjön

Regnbåge

 Sävsen

Regnbåge, röding

 Trolltjärnen

 Vatebosjön

 Österviken

Gös, gädda, abborre

Angelgewässer in der umgebung

Bäsingen, Bollsjön, Dalälven,
Tyttboforsen, Balforsen (Dalälven)
Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten
Malmjärns FVOF
Färnebofjärden
Ottnaren och Ältebosjön med tillrinnande vattendrag
Dalälven (Gysingeforsarna)

iFiskes verbundenen Gebiete in Västmanlands län

iFiskes verbundenen Gebiete in Dalarnas län
 HINWEIS - Auf iFiske angegebene Bereiche
sind ungefähre Schätzungen von
Wie sieht die Realität aus? für
genaue Karten und Grenzen,
Kontakt nächste Grafschaft ...Yttergränsen på detta fiskeområde kommer från myndigheternas tjänst fiskekartan.se.
 Ihr Warenkorb ist leer.