By FVOF

By FVOF

Map legend
  Västmanlands län and Dalarnas län / Sala and Avesta municipality.

 Map points

 Andersbo Flaxtjärn

Regnbåge

 Axen

Regnbåge, röding

 Axtjärnen

 Buskasjön

 Bysjön

Gös, gädda, abborre

 Bärsjön

 Dalälven

Gös, gädda, abborre

 Dammsjön

 Forsboforsen

Öring

 Gåsbosjön

 Hedesjön

 Hedtjärnen

 Leknäsforsen Öring

Öring

 Mellansjön

 Nässen

 Smalsjön

 Staksbosjön

Regnbåge

 Sävsen

Regnbåge, röding

 Trolltjärnen

 Vatebosjön

 Österviken

Gös, gädda, abborre

Fishing areas nearby By FVOF

Bäsingen, Bollsjön, Dalälven,
Tyttboforsen, Balforsen (Dalälven)
Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten
Malmjärns FVOF
Färnebofjärden
Ottnaren och Ältebosjön med tillrinnande vattendrag
Dalälven (Gysingeforsarna)

Affiliated fishing areas in Västmanlands län

Affiliated fishing areas in Dalarnas län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.Yttergränsen på detta fiskeområde kommer från myndigheternas tjänst fiskekartan.se.
 Your cart is empty.