Sala FVF

Map legend
  Västmanlands län / Sala municipality.

 Map points

 Vallsjön

 Stora Hundsjön

 Stensjön

 Silvköparen

 Mellandammen

 Långsjön

 Långforsen

 Lilla Hundsjön

 Järndammen

 Helgonmossdammen

 Harsjön

 Ekeby dammar

 Förbudszon Järndammen

 Vacation cottages

 Enåker/Heby, Sweden with boat

Fishing areas nearby Sala FVF

Tyttboforsen, Balforsen (Dalälven)
Färnebofjärden
Magsjön, Östersjön, Västersjön samt del av Kolbäcksån inom kommungränsen för Surahammar
Dalälven (Gysingeforsarna)
Dalälven (Avesta)
Nadden, Gnien, Kolbäcksån m fl vatten
Labodasjön, Bågen och Olsbennings damm

Affiliated fishing areas in Västmanlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.