Sala FVF

Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten

Teckenförklaring för kartan
  Västmanlands län / Sala kommun.

 Kartpunkter

 Harsjön

 Helgonmossdammen

 Järndammen

 Lilla Hundsjön

 Långforsen

 Långsjön

 Mellandammen

 Silvköparen

 Stensjön

 Stora Hundsjön

 Vallsjön

 Ekeby dammar

 Förbudszon Järndammen

Fiskeområden i närheten av Sala FVF

By FVOF
Tyttboforsen, Balforsen (Dalälven)
Färnebofjärden
Hörendesjön
Swedish Perch Tournament #2
Magsjön, Östersjön, Västersjön samt del av Kolbäcksån inom kommungränsen för Surahammar
Dalälven (Gysingeforsarna)

Anslutna fiskeområden i Västmanlands län
 OBS - Områden som anges på iFiske är ungefärliga uppskattningar av hur verkligheten ser ut. För exakta kartor och gränser, kontakta närmaste länsstyrelse eller fiskvårdsföreningen direkt.
 Din varukorg är tom.