Sala FVF

Teckenförklaring för kartan
  Västmanlands län / Sala kommun.

 Kartpunkter

 Vallsjön

 Stora Hundsjön

 Stensjön

 Silvköparen

 Mellandammen

 Långsjön

 Långforsen

 Lilla Hundsjön

 Järndammen

 Helgonmossdammen

 Harsjön

 Ekeby dammar

 Förbudszon Järndammen

 Boenden i närheten

 Enåker/Heby

Fiskeområden i närheten av Sala FVF

Tyttboforsen, Balforsen (Dalälven)
Färnebofjärden
Magsjön, Östersjön, Västersjön samt del av Kolbäcksån inom kommungränsen för Surahammar
Dalälven (Gysingeforsarna)
Dalälven (Avesta)
Nadden, Gnien, Kolbäcksån m fl vatten
Labodasjön, Bågen och Olsbennings damm

Anslutna fiskeområden i Västmanlands län
 OBS - Områden som anges på iFiske är ungefärliga uppskattningar av hur verkligheten ser ut. För exakta kartor och gränser, kontakta närmaste länsstyrelse eller fiskvårdsföreningen direkt.
 Din varukorg är tom.