Sala FVF

 

Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten

  Västmanlands län / Sala kommun.

Vi är några glada amatörfiskare som sköter fisket i Salasjöarna, även kallade Gruvans vattensystem, som förr försåg Sala Silvergruva med vattenkraft.

Följande vatten finns tillgängliga inom området: Vallsjön, Långforsen, Stensjön, Harsjön, Långsjön, Helgonmossdammen, Järndammen, Silvköparen, Olof-Jons, Långforsen, Stora Hundsjön, Lilla Hundsjön, Mellandammen, Ekeby Dammar.

Järndammen
Järndammen bjuder på ädelfiske och ett otroligt naturskönt område med promenadstråk runt sjön, fiske gäller ej hela sjön. Se karta för ytterligare information.

Långforsen
Långforsen bjuder på fiske efter gädda, gös, abborre och vitfisk, en stor sjö med flera badplatser. Långforsen har även till viss del tillgänglighetsanpassning.

Olof-Jons & Silvköparen
Olof-Jons och Silvköparen bjuder på gädda och abborre. Silvköparen har en camping.

Ekeby dammar
I Ekeby dammar och åar krävs inget fiskekort och gäddor över 60 cm samt alla karpar är fredade och ska återutsättas.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Sala FVF.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 18 år.
 Gäller bara i vissa vatten eller på vissa platser, se fiskeregler/kommentar
 Gäller ej i Järndammen

Fiskarter


Gädda


Rikligt

Regnbåge


Rikligt

Mört


Rikligt

Sarv


Rikligt

Abborre


Vanlig

Röding


Normalt

Braxen


Normalt

Sutare


Normalt

Gräskarp


Normalt

Gös


Lite

Ruda


Lite

Färna


Lite

Vimma


Lite

Gärs


Lite

Lake


Sällsynt

Ål


Sällsynt
 

Sala FVF

Vi tillhandahåller fiske efter gädda, abborre, gös, karp, regnbåge och röding i våra sjöar och vattendrag.

Organisationsnummer: 879500-2149

Kundnummer: 3073, Område: 3078.

Kontaktpersoner


   

Fiskeområden i närheten av Sala FVF

By FVOF
Tyttboforsen, Balforsen (Dalälven)
Bäsingen, Bollsjön, Dalälven,
Färnebofjärden
Hörendesjön

Anslutna fiskeområden i Västmanlands län
 Din varukorg är tom.