By FVOF

  • Forsboforsen
 
  Västmanlands län och Dalarnas län / Sala och Avesta kommun.

Dalälven från Näs kraftverk i väster med Bysjön och Österviken ner till gränsen mot Tyttbo forsfiske. Tillrinnande småsjöar och vattendrag ingår (se karta). Ädelfisksjöar: Staksbosjön (regnbåge, röding), Axen (regnbåge, röding), Sävsen, (regnbåge, röding), Andersbo Flaxtjärn, (Regnbåge)

 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Regnbåge


Rikligt

I ädelfisksjöarna

Röding


Rikligt

I ädelfisksjöarna

Mört


Rikligt

Gädda


Vanlig

Gös


Vanlig

Braxen


Vanlig

Id


Vanlig

Öring


Normalt

Forsbo-Leknäsforsen

Lake


Normalt

Sarv


Normalt

Färna


Normalt

Vimma


Normalt

Gärs


Normalt

Harr


Lite

Forsbo-Leknäsforsen

Stäm


Lite

Asp


Lite

Faren


Lite

Sutare


Sällsynt

Ål


Sällsynt
 

By FVOF

By Fiskevårdsområde bedriver ett aktivt arbete för ett hållbart och långsiktigt fiske.

Organisationsnummer: 882000-6958

Kundnummer: 3140, Område: 3163.

Kontaktpersoner

Anders Bohlin

070-5426161


  

Filer för nedladdning


Byfiskevardsomrade.pdf

Fiskeområden i närheten av By FVOF

Bäsingen, Bollsjön, Dalälven,
Tyttboforsen, Balforsen (Dalälven)
Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten
Malmjärns FVOF
Färnebofjärden

Anslutna fiskeområden i Västmanlands län

Anslutna fiskeområden i Dalarnas län
 Din varukorg är tom.