Hörendesjöns FVOF

 

Hörendesjön

  Västmanlands län / Norberg och Sala kommun.

Afrikansk Svinpest har konstaterats. Man får ej vistas i naturen i hela eller delar av området
Karta över förbudszonen finns hos jordbruksverket

Hörendesjön är 30 meter djup, med en yta på 6,17 kvadratkilometer, strandlinje 22 km.

Båtramp med parkering och infotavlor finns inom området.
Kortområdet avgränsas utloppet vid dammen Hörnsjöfors.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Normalt

Gös


Normalt

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Nors


Normalt

Lake


Normalt

Sarv


Normalt

Gärs


Normalt

Björkna


Normalt

Sutare


Lite
 

Hörendesjöns FVOF

Bildades 1990 för att bedriva ett hållbart fiske.
Regelbunden inplantering av gös.

 

Organisationsnummer: 802601-1737

Kundnummer: 657, Område: 617.

Kontaktpersoner

Jan Hörnskog

070 - 672 82 16  
  

Filer för nedladdning


Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Hörendesjöns FVOF

Labodasjön, Bågen och Olsbennings damm
Snyten, Hällingen
Virsbo FVF
Nadden, Gnien, Kolbäcksån m fl vatten
Värlingen, Målsjön m fl sjöar

Anslutna fiskeområden i Västmanlands län
 Din varukorg är tom.