Ramnäs Fiskeförening

 

Nadden, Gnien, Kolbäcksån m fl vatten

  Västmanlands län / Surahammar kommun.

Afrikansk Svinpest har konstaterats. Man får ej vistas i naturen i hela eller delar av området
Karta över förbudszonen finns hos jordbruksverket

Ramnäs fiskevårdsområde ligger i Surahammars Kommun. Våra vatten sträcker sig från Seglingsberg till Hedvallsbron vid väg 252.

OBSERVERA! STENTJÄRN AVSTÄNGD TILLSVIDARE!

ABBORTJÄRN AVSTÄNGD 13/9 - 16/9

ABBORTJÄRN AVSTÄNGD 21/9 - 24/9

 

Vi har 21 skogssjöar varav tre stycken är put- and takevatten.
Abborrtjärn, Stentjärn och Ljusvattnet är put- and take med regnbåge. I Ljusvattnet är det endast flugfiske.
Abborrtjärn och Stentjärn är även tillgänglighetsanpassat.

Riklig tillgång på gös i Strömholms kanal.

Båtramp finns i Ramnäs.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Ramnäs Fiskeförening.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Mört


Rikligt

Gös


Vanlig

Regnbåge


Vanlig

Ädelfiskvatten

Braxen


Vanlig

Sutare


Vanlig

Asp


Vanlig

Björkna


Vanlig

Id


Normalt

Sarv


Normalt

Ål


Normalt

Gärs


Normalt

Faren


Normalt

Öring


Lite

Lake


Lite

Färna


Lite

Ruda


Sällsynt

Nors


Sällsynt

Gräskarp


Sällsynt
 

Ramnäs Fiskeförening

Ramnäs fiskeföreningens nuvarande fiskevårdsområde bildades 1992.

Syftet med föreningen är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja medlemmarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller samt att upplåta fiskerätt till allmänheten.

I fiskevårdsområdet ingår tre put- & takesjöar, Abbortjärn, Stentjärn samt Ljusvattnet.

 

Organisationsnummer: 878001-8241

Kundnummer: 3069, Område: 3074.

Kontaktpersoner

Hasse Jansen
072 - 318 90 03   

Filer för nedladdning


Avstangda_sjoar_hosten_23.pdf

Fiskeområden i närheten av Ramnäs Fiskeförening

Virsbo FVF
Magsjön, Östersjön, Västersjön samt del av Kolbäcksån
Hörendesjön
Åmänningen
Snyten, Hällingen

Anslutna fiskeområden i Västmanlands län
 Din varukorg är tom.