Karbennings FVO

 

Labodasjön, Bågen och Olsbennings damm

  Västmanlands län / Norberg kommun.

Afrikansk Svinpest har konstaterats. Man får ej vistas i naturen i hela eller delar av området
Karta över förbudszonen finns hos jordbruksverket

I Norbergs kommun ligger de vackert belägna sjöarna Laboda, Bågen och Olsbennings damm i Bergslagens fängslande natur med skog nära anslutande. I sjöarnas direkta närhet finns flera cykelleder och elljusspår.

Sjön Bågen är över 6m djup och till ytan 0,68 km2, det finns en kommunal badplats.

Labodasjön är över 6m djup och till ytan 0,73 km2.

Alla tre sjöarna har ett fint fiske på gös, abborre och gädda.

 

Karbennings FVO

Organisationsnummer: 802426-8016

Kundnummer: 1052, Område: 1017.

Kontaktpersoner

Ordförande:
Jan Bark
0705 - 42 61 58


Sekreterare:
Olle Löfvendahl
0739 - 38 59 36


   

Filer för nedladdning


Områdeskarta

Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Karbennings FVO

Snyten, Hällingen
Värlingen, Målsjön m fl sjöar
Hörendesjön
Dalälven (Avesta)
Åmänningen

Anslutna fiskeområden i Västmanlands län
 Din varukorg är tom.