Färnebofjärdens FVOF

Färnebofjärden

Map legend
  Gävleborgs län and Uppsala län / Sandviken and Heby municipality.

 Map points

 Båtramp Östa

 Rastplats / Vindskydd

 Områdesgräns

Fishing areas nearby Färnebofjärdens FVOF

Dalälven (Gysingeforsarna)
Tyttboforsen, Balforsen (Dalälven)
By FVOF
Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten
Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön
Öjaren m fl sjöar
Tämnaren

Affiliated fishing areas in Gävleborgs län

Affiliated fishing areas in Uppsala län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.