Hallaryd Visseltofta FVOF

Helge Å (Ryfors-Hästberga damm)

Kartenerklärung
  Skåne län und Kronobergs län / Osby und Älmhult gemeinde.

 Karte Points

 fredat fiske mellan vägbron till svanerydfallet samt nedre Lillån

fredat tills vidare året runt

 nedre gräns västra sidan

kommungränsen går mitt i ån nedstroms

 Linnefallaforsen

Forsande öringvatten

 Grillplats bra parkering toa andra sidan vägen

Vackert belägen vid Kornberga bro

 Rastplats / Vindskydd

Bra parkering toa

 övre gräns i Lillån bron väg 120

 nedre gräns på östra sidan Osby Hlm:s Kommun

kommun gränsen i Tid,Hästbergadammen

 Hallarydsforsen, flugfiskesträcka

Angelgewässer in der umgebung

Örsjön-Lillasjön
Väglasjön, Vitasjön, Svartasjön
Skeingesjön och Helge Å (del av)
Krusasjön
Hängasjön
Hammarsjön, Lagaån
Gustavsfors, Delary Dammsjö

iFiskes verbundenen Gebiete in Skåne län

iFiskes verbundenen Gebiete in Kronobergs län
 HINWEIS - Auf iFiske angegebene Bereiche
sind ungefähre Schätzungen von
Wie sieht die Realität aus? für
genaue Karten und Grenzen,
Kontakt nächste Grafschaft ...
 Ihr Warenkorb ist leer.