Storsandsjöns FVO

  • Bass
 

Kamsjöbäcken, Mjösjön, Ristjärnen och Storsandsjön

  Västerbottens län / Vindeln Municipality.

Storsandsjöns FVO is a fishing area consisting of four lakes; Kamsjöbäcken, Mjösjön, Ristjärnen and Storsandsjön .

Kamsjöbäcken
Fish stocks consist mostly of perch, pike and roe.

Mjösjön
Here the fish stock is dominated by perch, pike, roach and lake. Sack and trout are in single copies.

Ristjärnen
Put and take. Fishing for rainbow and charcoal. In addition to these species there are perch. There is a place to set up caravans at the harbors. Wind shelters, barbecue areas and handicapped docks are located at the inns. The fishing premiere in the winter is usually held last weekend in February and the summer premiere in mid-June.

Storsandsjön
The dominant species of fish are perch, pike, whitefish, roach and lake. Breeding has been put in several rounds and several of more than 5 kg are caught from the lake. The sick is fine and rough perch on over the kilo is not uncommon. Because the lake is so big, it is necessary to have a boat when fishing. Such are available for rent or borrow in the village of Storsandsjön.

 In this area, there is one or more "put and take" waters.

Fish species


Perch

Plentiful

Pike

Common

Whitefish

Common

Grayling

Normal

Char

Normal

Roach

Normal

Burbot

Normal

Vendace

Normal
 

Org ID: 136, Area 100

Storsandsjöns FVO

Storsandsjöns fiskevårdsområde ligger centralt i kommunen ca 15 km norr om Vindelns tätort.

Storsandsjön är mest känt för dess fina öringar där trollingfiske efter dessa gett fångster på över 6 kg. Förutom Storsandsjön och Mjösjön som dominerar området finns ett antal tjärnar av vilka Ristjärn med "put and take" fiske av regnbågar och rödingar är den viktigaste.


Contact persons

Jan Erik Jonsson:

070 - 330 21 06

Mats Ekman:

070 - 684 38 80

Kjell Fjällström:

070 - 393 96 03  

Fishing areas nearby Storsandsjöns FVO

Ockelsjön
Hjåggsjön, Mosjön, Mobäcken-Trinnan
Mjösjön, Dalsjön & del av Umeälven
Västansjö, Lilltjärn, Storarmsjö, Lillarmsjö mfl
Tvärträsket och St. Blåbergsträsket

Affiliated fishing areas in Västerbottens län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se