Storsandsjöns FVO

  • Abborre
 

Kamsjöbäcken, Mjösjön, Ristjärnen och Storsandsjön

  Västerbottens län / Vindeln kommun.

Storsandsjöns FVO är ett fiskevårdsområde som består av fyra sjöar; Kamsjöbäcken, Mjösjön, Ristjärnen och Storsandsjön.

Kamsjöbäcken
Fiskbestånd utgörs till största delen av abborre, gädda och mört.

Mjösjön
Här domineras fiskbeståndet av abborre, gädda, mört och lake. Sik och öring finns i enstaka exemplar.

Ristjärnen
Put and take. Fiske efter regnbåge och röding. Förutom dessa arter finns abborre. Plats finns för att ställa upp husvagnar vid tjärnen. Vindskydd, grillplatser och handikappanpassad brygga finns vid tjärnen. Fiskepremiären på vintern brukar hållas sista helgen i februari och sommarpremiären i mitten av juni.

Storsandsjön
De dominerande fiskarterna är abborre, gädda, sik, mört och lake. Öring har satts ut i flera omgångar och flera på över 5 kg är fångade ur sjön. Siken är fin och grov abborre på över kilot är inte ovanlig. Eftersom sjön är så stor är det nödvändigt med båt när man fiskar. Sådana finns att hyra eller låna i byn Storsandsjön.

 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Vanlig

Sik


Vanlig

Öring


Normalt

Regnbåge


Normalt

Harr


Normalt

Röding


Normalt

Mört


Normalt

Lake


Normalt

Siklöja


Normalt
 

Storsandsjöns FVO

Organisationsnummer: 802600-0706

Storsandsjöns fiskevårdsområde ligger centralt i kommunen ca 15 km norr om Vindelns tätort.

Storsandsjön är mest känt för dess fina öringar där trollingfiske efter dessa gett fångster på över 6 kg. Förutom Storsandsjön och Mjösjön som dominerar området finns ett antal tjärnar av vilka Ristjärn med "put and take" fiske av regnbågar och rödingar är den viktigaste.

Kundnummer: 136, Område: 100.

Kontaktpersoner

Jan Erik Jonsson

070 - 330 21 06

Mats Ekman

070 - 684 38 80

Kjell Fjällström

070 - 393 96 03  

Filer för nedladdning


FVO

Trollingkarta

Fiskeområden i närheten av Storsandsjöns FVO

Ockelsjön
Hjåggsjön, Mosjön, Mobäcken-Trinnan
Mjösjön, Dalsjön & del av Umeälven
Stora Bygdeträsket, Göksjön, Tallträsket m fl vatten
Västansjö, Lilltjärn, Storarmsjö, Lillarmsjö mfl

Anslutna fiskeområden i Västerbottens län
 Din varukorg är tom.