Jämteböle Stärkesmark Tväråns FVO

 

Jämteböle Stärkesmark Tväråns

  Västerbottens län / Vindeln och Vännäs kommun.

Vårt fiskevårdsområde är, till antalet vatten, det största inom Vännäs kommun. Området är beläget på båda sidor om E12 mot Lycksele ca 8 km från Vännäs. 
Vårt fiskvårdsområdet erbjuder fiske i åtta sjöar, en vildvuxen å samt ett put-and-take-vatten.
Fiskevårdsområdet omfattar åtta sjöar med främst abborre och gädda, en vildvuxen å, Tvärån med harr och öring samt Långtjärn vårt put-and-take-vatten med inplanterad regnbågslax.
Grillstugor finns i Långtjärn, Jämteböle och Stärkesmark.
Handikappanpassad brygga finns i Långtjärn.
Båtar finns att låna  i Jämteböle och Stärkesmark.

Vi har tre olika fiskekort
​​​​​​​1. Avser sjöarna (8 st) med avgift 50kr/dygn, 100kr/vecka och 300kr/år.
2. Avser Tvärån och Långtjärn med avgift 150kr/dygn, 300kr/vecka och 500kr/år.
3. Fiskerättsägare kan lösa ett årskort för 300kr som gäller i samtliga vatten.

Busjön
Busjön är 14 ha stor och 10,2 m djup och har ingen bebyggelse och ingen väg.
Den ligger söder om Jämtebölesjöns södra ände.
Stränderna är delvis sanka och skogsbevuxna.
Förutsättningar för fångst av grov abborre finns.
Tag E12 till avfart Jämteböle, efter ca 4 km väg till höger märkt "Linné-vägen", efter ca 200 m, fiskestig till höger, promenad ca 1 km. Båt rekomenderas.

Frängsjön
Frängsjön är 5,5 m djup och 7 ha stor. Den ligger strax väster om Stärkesmarksjöns södra del. Den avvattnas genom en bäck till Kvarnbäcken till Välvsjön. Stränderna är risiga och sanka. I sjön finns abborre och gädda.

Jämtebölesjön​​​​​​​
Jämtebölesjön är på 28 ha och ligger i områdets östra del, 3 km från Tväråbäck. Max-djupet är 6 m. Sjön är en slättlandssjö med riklig vegetation. Jordbruksmarken dominerar och bebyggelse och väg finns runt hela sjön.
I sjön finns mört, abborre samt gädda. Fågellivet är rikligt, och i sjöns södra ände är ett fågeltorn uppfört. Vid sjöns östra sida finns grillplats och möjlighet att låna båt vid fisket.

Lillsjön​​​​​​​
Lillsjön ligger i fiskeområdets nordöstra del. Den är 17 ha stor och med ett största djup på 6,7 m. Den är omgiven av löv och barrskog utom vid sjöns södra del där jordbruksmark och viss bebyggelse finns. Väg leder runt nästan hela sjön. Abborren dominerar.

Långtjärn​​​​​​​
Långtjärn ligger i områdets södra del och utnyttjas som ”put-and-take”-vatten. Tjärnen är en hektar stor och har ett största djup på 11 m. Tillopp sker genom en kallkälla på sjöns botten. Väg leder från E12, skyltat från södra infarten till Tväråbäck.
Vid tjärnen finns grillstuga, toalett och handikappanpassad brygga.
Varje vår sätts fångstfärdig (från 0,8 kg) regnbåge ut.
Premiärfisket sker i början på juni och annonseras i ortstidningarna.
Stig till Tvärån (200m) ger möjlighet att fiska harr och öring.

Snålltjärn​​​​​​​
Snålltjärn är en djup sjö på 12,4 m, storlek 15 ha. Tillflöde sker genom kallkälla på sjöns botten. Utloppet, Snåltjärnsbäcken, rinner ut i sjöns södra del. Närområdet består av skog och jordbruksmark. Viss fritidsbebyggelse finns i sjöns östra del, där även vägen går. Vegetationen domineras av sjöfräken. I sjön finns abborre och gädda. Badplats med bryggor och omklädningshytter finns.

Stärkesmarksjön​​​​​​​
Stärkesmarksjön är den till ytan största av områdets sjöar, 82 ha med ett största djup om 8,4 m. Största tillflöde är Torbergsbäcken som rinner in i sjöns norra del. Sjön avvattnas genom Kvarnbäcken till Välvsjön och vidare till Tvärån. Vegetationen består huvudsakligen av vass, sjöfräken och nate. Omgivningen består av jordbruksmark förutom i nordöstra delen. Fast bebyggelse och fritidshus finns runt hela sjön. Väg leder också runt sjön varför den är lättåtkomlig.
I sjön finns främst abborre, mört och gädda.

Tvärån
Tvärån är en vildvuxen å, som vindlar fram genom hela fiskevårdsområdet.
Nedanför bron i Orrböle finns det gott om harr medan harren dominerar ovanför bron. Fiskar över kilot är en ofta förekommande fångst.
Ån är ganska svårfiskad på grund av den täta vegetationen och åns vindlande krokar. Bävern bidrar också med sin avverkning till att en promenad vid ån är ganska jobbig, men naturen är vild och imponerade. Långa stycken är ån grund och utan fisk, men så kommer ett stycke med goda fångst-möjligheter.
Fiskestig (200 m) finns från grillstugan vid Långtjärn.
I sidoån Kvarnbäcken råder ständigt fiskeförbud då den har visat sig vara lekbäck.

Välvsjön​​​​​​​
Välvsjön har för det mesta ett klart och fint vatten. Den är 26 ha stor och har ett största djup på 9,5 m. Utlopp och inlopp sker i Kvarnbäcken i sjöns västra del. Stränderna är fasta och skogsbevuxna. Vegetationen utgörs av vass, sjöfräken, nate och näckros. Sjön har ingen vägförbindelse och endast ett fritidshus vid stranden. Abborre och gädda dominerar.

Västsjön
Västsjön är en skogssjö utan bilväg och bebyggelse och med risiga, delvis sanka stränder. Den är 16 ha stor och med ett största djup på 12,4 m. Sjön domineras av abborre. Det går att bitvis fiska från strand , men båt rekommenderas.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Jämteböle Stärkesmark Tväråns FVO.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.

Fiskarter


Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Öring


Normalt

Regnbåge


Normalt

Harr


Normalt

Mört


Normalt
 

Jämteböle Stärkesmark Tväråns FVO

Organisationsnummer: 802600-6703

Kundnummer: 3300, Område: 3360.

Kontaktpersoner

Stefan Eriksson
070-325 22 36


  

Filer för nedladdning


Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Jämteböle Stärkesmark Tväråns FVO

Hjåggsjön, Mosjön, Mobäcken-Trinnan
Ockelsjön
Dammsjön (Vännäs)
Pengsjön
Krycklans

Anslutna fiskeområden i Västerbottens län
 Din varukorg är tom.