Johannishus Godsförvaltning AB

 

Listersjön och Sännen

  Blekinge län / Ronneby and Karlskrona Municipality.

We offer sports fishing in the lister lake and Sännen .

The lakes are beautifully situated with exciting bird and plant life, among other things, osprey and large lakes can be seen in the area which is also adjacent to Blekingeleden. The lakes offer fishing for pike, perch and whitefish.

In the area there are also a number of prepared rest areas, some with barbecue facilities.

 Free fishing for children and adolescents up to the age of 15. (Special rules or exceptions may apply, Read more...)

Fish species


Perch

Normal

Pike

Normal

Roach

Normal
 

Org ID: 146, Area 111

Johannishus Godsförvaltning AB

Logo Johannishus Godsförvaltning AB

Grunden till Johannishus gods lades 1684.

Idag förvaltas egendomen av Johannishus Godsförvaltning AB som ansvarar för skötsel och vård av dess fastigheter samt att utveckla och tillvarata dess resurser, med verksamhet inom jordbruk, skogsbruk, fastighetsförvaltning, jakt, fiske och turism.


Contact persons

0457 - 45 65 60  

Fishing areas nearby Johannishus Godsförvaltning AB

Ljusterhövden, Blanken, mfl
Åsjön m fl sjöar
Bräkneån
Ronnebyån, Vikholmen, Bastsjön, Sandsjön övre, Sandsjön nedre, Kroksfjorden, Tattamålasjön, Ryadammen
Stora Hensjön

Affiliated fishing areas in Blekinge län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se