Gällivare FVO

 

Nuolajärvi

  Norrbottens län / Gällivare Municipality.

Nuolajärvi
Nuolajärvi is easily accessible to within Gällivare urban area. The release of rainbow trout takes place in June each year with a fishing premiere at Midsummer Eve. In addition to rainbows there is also trout and perch in the lake. The few know is that there is also ruda in the lake and in the case of elimination of perch, rudas have been obtained up to 2.8 kg in meadows.

There are plenty of docks, fireplaces and footpaths around the lake. Some of the bridges are also adapted for the disabled. Please note that it is a special fishing license for fishing in Nuolajärvi.

 This area has one or more fishing spots available for disabled. For more information, please contact Gällivare FVO.
 In this area, there is one or more "put and take" waters.
 Free fishing for children and adolescents up to the age of 10. (Special rules or exceptions may apply, Read more...)

 

Org ID: 1107, Area 1068

Gällivare FVO

Gällivare fiskevårdsområde är en förening som består av markägare i Gällivare kommun som gått samman och ger möjlighet för allmänheten att fiska i markägarnas sjöar och vattendrag.

Gällivare fiskevårdsområdes fiskekort omfattar sportfiske i många av vattendragen som ligger i närheten av Gällivare tätort. 


Contact persons

Jim Apelqvist:
070 - 687 36 79  

Fishing areas nearby Gällivare FVO

Harrträsk, Vassaraälven, Sikträsk m fl vatten
Stor-Saiti, Lill-Saiti och Banansjön
Soutujärvi
Ängesån, Puorojärvi & Karrajärvi
Renoträsket

Affiliated fishing areas in Norrbottens län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se