Meåforsens FVOF

 You're currently viewing fishing reports only at Meåforsen, Faxälven. Press HERE to expand the list to the whole region, or HERE to search in the whole of the country.
Start date:
End date:
Fish:
Free text:
Fish species: 394 item Grayling, 94 item Rainbow trout, 76 item Perch, 64 item Char, 26 item Brown Trout, 15 item Pike, 2 item Roach and 1 item Whitefish.
DateSpeciesNumber ofstorlek
Name
Details 
2021‑05‑29No fish
Lukas Johansson
Fly (Enhand)
2021‑05‑22No fish
Nikola Knezevic
Fly (Enhand)
 Meåforsen
2021‑05‑21
Grayling
5 fish(es)2 kg
Nikola Knezevic
Fly (Enhand)
 Meåforsen
Fly - Nymph
2021‑05‑20
Grayling
1 fish(es)400 gr
Nikola Knezevic
Fly (Enhand)
 Måeforsen
2021‑05‑13
Char
3 fish(es)2 kg
Sten-Erik Sjölund
Angling
 Ärtrikstjärn
Mask
2021‑05‑08No fish
Markus Töyräs
Spinning
 Meåforsen
- No bait worked -
2021‑05‑08No fish
Aarre Töyräs
Spinning
 Meåforsen, Faxälven
2021‑04‑05No fish
Sofia Gustavsson
Jig
 Ärtrikstjärn
maggot
2021‑04‑02No fish
Stig Strömstedt
Jig
 ärtrikstjärnen
2021‑03‑31
Char
1 fish(es)1 kg
Marcus Jonsson

Fick en fin röding på 1000 gram och 46 cm lång!
Jig
 Ärtrik
maggot
2021‑03‑27
Rainbow trout
3 fish(es)500 gr
Roger Fält
Jig
 Ärtrikstjärn
2021‑03‑25
Char
3 fish(es)0.75 kg
Marcus Jonsson

Ärtriktjärn, det blev två lösta fiskekort för mig den dagen, fick tre snabba rödingar upp först, sen löste jag ett nytt å satt några timmar sen kom dena personligt bästa regnbågen upp på 49 cm och vägde 1225 gram.
Jig maggot
2021‑03‑14No fish
Simon Larsson
Jig
 Ärtrikstjärn
2021‑02‑18No fish
Katarina Gideonsson
Jig
 Ärtriktjärn
maggot
2021‑02‑14No fish
Ida Lundin
Jig
2021‑02‑14No fish
Mats Nordin
Jig
 Ärtrikstjärn
2021‑02‑12
Char
3 fish(es)1.50 kg
Ulf Hansson
Jig maggot
2021‑02‑11
Char
2 fish(es)1.25 kg
Gunder Månberg
Trögt!
Jig
 Ärtriktjärn
2021‑02‑11
Char
1 fish(es)0.75 kg
Astrid Lindström
Trögt fiske!
Jig maggot
2021‑02‑10
Char
6 fish(es)2.25 kg
Eva Sahlin
Jig
 Ärtrikstjärna
Shrimp
2021‑02‑08
Char
2 fish(es)0.75 kg
Ulf Hansson
Jig
2021‑02‑07
Char
3 fish(es)0.75 kg
Eva Sahlin
Blir brydd hur kan majs stå med som bete? Är väl EJ smältbart för fisk utan den dör
Jig
 Ärtrikstjärna
Shrimp
2021‑02‑06
Char
1 fish(es)500 gr
Robin Andersson
Jig
 Ärtrikstjärnen
Shrimp
2021‑02‑01
Char
3 fish(es)1.75 kg
Harriet Korvala
Jig
 Ärtrikstjärn
maggot
2021‑02‑01
Char
3 fish(es)1.50 kg
Kari Korvala
Fin matfisk
Jig
 Ärtriktjärn
maggot
2020‑10‑03No fish
Robert Barkensjo
Spinning
 Meåforsen
Spinners between (6-12 grams)
2020‑10‑01No fish
Michael Taubert
Fly (Enhand)
 Meåforsen
Flies - Dry Fly
2020‑09‑14
Rainbow trout
2 fish(es)1.50 kg
Lennart Lidberg

Vakar mycket
Angling
 Ärtrikstjärn
Mask
2020‑09‑06
Grayling
5 fish(es)2.50 kg
Tony Uhlin
Fly (Enhand)
 Meåforsen
Fly - Våtfluga
2020‑09‑04No fish
Björn Lind
Fly (Enhand)
 Meåforsen
Flies - Dry Fly
2020‑09‑03
Grayling
6 fish(es)2.50 kg
Sten Hansson
Spinning
 meåforsen holmsta
Spinners between (6-12 grams)
 
Grayling
4 fish(es)300 gr
Spinning
 meåforsen holmsta
Spinners between (6-12 grams)
2020‑09‑03
Grayling
1 fish(es)300 gr
Björn Lind
Fly (Enhand)
 Meåforsen
Flies - Dry Fly
 
Grayling
6 fish(es)25 gr
Fly (Enhand)
 Meåforsen
Flies - Dry Fly
2020‑08‑30No fish
Nicolae Sarchiz
Fly (Enhand) - No bait worked -
2020‑08‑30
Perch
2 fish(es)500 gr
Sosso Milovanovic


Spinning Spinners between (6-12 grams)
2020‑08‑29
Grayling
1 fish(es)100 gr
Aarre Töyräs
Spinning
 Meåforsen
Spinners between (6-12 grams)
 
Brown Trout
1 fish(es)100 gr
Spinning
 Meåforsen
Spinners between (6-12 grams)
2020‑08‑29No fish
Markus Töyräs
Spinning
 Faxälven
2020‑08‑28
Grayling
3 fish(es)25 gr
Staffan Vogel
Högt vatten (!) men bra med kläckningar både dag-& nattisar. Perfekt temp både i vatten o luft. Väger aldrig. 37, 39 44 cm
Fly (Enhand)
 "Harren"
Flies - Dry Fly
2020‑08‑26No fish
Oscar Regnat
Spinning
 Faxälven
- No bait worked -
2020‑08‑25
Rainbow trout
2 fish(es)500 gr
Lennart Lidberg


Angling
 Ärtrikstjärn
Mask
2020‑08‑17No fish
Per Sandin
Fly (Enhand)
 Faxälven
2020‑08‑16
Grayling
6 fish(es)1.50 kg
Ola Selin
Fly (Enhand)
 Meåforsen
Fly - Nymph
2020‑08‑15
Grayling
6 fish(es)300 gr
Stefan Eriksson
Fly (Enhand)
 Faxälven
2020‑08‑12No fish
Kalle Hegerstad
Fly (Enhand)
2020‑08‑08
Grayling
8 fish(es)2.50 kg
Nikola Knezevic


Fly (Enhand)
 Meåforsen
Flies - Dry Fly
 
Grayling
35 fish(es)4 kg
Fly (Enhand)
 Meåforsen
Flies - Dry Fly
2020‑08‑08
Grayling
4 fish(es)1.25 kg
Rade Knezevic
Fly (Enhand)
 Meåforsen
Flies - Dry Fly
 
Grayling
3 fish(es)400 gr
Fly (Enhand)
 Meåforsen
Flies - Dry Fly

 Your cart is empty.