Fiskevägenkortet i Krokom

Fiskevägenkortet

Map legend
  Jämtlands län / Krokom municipality.

 Map points

 Åkersjöns fvo

 Valsjöns fvo

 Rörvattnets fvo

 Nedre Långans fvo

 Hissmofors fvo

 Gysens fvo

 Gunnarvattnets fvo

 Granboforsens fvo

 Bakvattnets fvo

Fishing areas nearby Fiskevägenkortet i Krokom

Lövsjöströmmen, Föllingesjön m fl vatten
Landögssjön, Långan, Åkerån
Näldsjön
Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl
Hårkan
Åkersjön, Åkerån m fl vatten
St Brinnsjön

Affiliated fishing areas in Jämtlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.