Landösjöns FVOF

Landögssjön, Långan, Åkerån

Map legend
  Jämtlands län / Krokom municipality.

 Map points

 Landögssjön

 Långan (del av)

 Åkerån (del av)

 Fiskeförbud

 Långan (del av)

 Åkerån (del av)

Fishing areas nearby Landösjöns FVOF

Åkersjön, Åkerån m fl vatten
Alsensjön
Näldsjön
Fiskevägenkortet
Bakvattnet
Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet.
Rörvattnet, Lillkingen, Storkingen m fl vatten

Affiliated fishing areas in Jämtlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.